1398/10/04 08:06
آيين پويش همگاني كاشت نهال و بذر در شهر سبز مهاجران
آیین پویش همگانی کاشت نهال و بذر در شهر سبز مهاجران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند ، مصطفی عرب  در پویش همگانی کاشت نهال و بذر در شهر سبز مهاجران بیان داشت: طی سه سال گذشته اقدامات مناسبی در راستای ایجاد فضای سبز و نهال‌کاری با تعامل سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گرفته است که جای تقدیر دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر مهاجران نیز در این آیین گفت: در پویش همگانی شهر سبز مهاجران در روز جاری در فاز نخست یک هزار نهال و بذر کاشت می‌شود.
احمد حیدری اظهار کرد: سال گذشته شهر مهاجران به عنوان شهر سبز در کشور مطرح شد و در این راستا رتبه نخست را کسب کرد.
وی افزود: در این پویش همگانی در پارک آبشار، کاشت پنج هکتار نهال‌کاری در نظر گرفته شده است که در فاز نخست، هزار نهال و بذر شامل زبان‌گنجشک، ارغوان، سنجد، افرا و بادامچه کوهی کاشت می‌شود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved