1398/07/26 07:55
تبريك روز تربيت بدني و ورزش
پیام تبریک مهندس عرب فرماندار شهرستان شازند به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

به گزارش روابط عمومی شهرستان شازند ، مهندس عرب فرماندار شهرستان شازند در پیامی روز تربیت بدنی و ورزش را تبریک گفت.

بسمه تعالی

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تامین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و بر همین اساس نه تنها یک روز ، بلکه تمامی روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد .

                                                                        روز تربیت بدنی و ورزش مبارک باد 

                    مصطفی عرب 

        فرماندار شهرستان شازند 

According to shazand township public relations report : Mr Arab the governor of the shazand town ship congratulated the physical education and exercise day in message

In the name of God

Exercise as one of the most important pillars of making happiness and health of body and soul , and the main reason of the social and cultural , it plays a very important role in todays life and therefore it can effects all days and hours in life 

    

Mostafa Arab                             

the governor of  shazand township             

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved