1398/02/28 13:31
🔴🔴🔴بازديد فرماندار از كارگاه هاي توليدي بخش زاليان
فرماندار به همراه معاونین فرماندار، بخشدار زالیان و تعدادی از مسئولین از کارگاه های تولیدی، کودهای مایع روستای نهرمیان، فوم بتن روستای گلرزرد ، تولیدی ظروف ملامین و کارگاه صنایع فلزی قائم در بخش زالیان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند؛ صبح روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه؛ مهندس عرب فرماندار  به همراه حیدری و جمشیدی معاونین فرماندار، طالبی بخشدار  زالیان و تعدادی از مسئولین از کارگاه های تولیدی، کودهای مایع روستای نهرمیان، فوم بتن روستای گلرزرد ، تولیدی ظروف ملامین و کارگاه صنایع فلزی قائم در بخش زالیان بازدید کردند.

✅مهندس عرب با اشاره به بازدید های امروز از کارگاه های تولیدی بخش زالیان گفت: در حوزه تولید و صنایع آنچه برای ما مهم می باشد صیانت از واحد های تولیدی فعال و فعال سازی واحد های نیمه فعال می باشد.

✅وی در ادامه افزود: توجه به اشتغال روستایی و واحد های تولیدی در روستاها از اولویت های کاری ما خواهد بود.

✅فرماندار شهرستان شازند با اشاره به مهم ترین مشکل تولیدی های شهرستان اظهار کرد: مهم ترین مشکل تولیدی های شهرستان سرمایه در گردش، مواد اولیه و وارداتی می باشد

✅عرب با اشاره به بازدید های امروز از کارگاه های تولیدی بخش زالیان گفت: در حوزه تولید و صنایع آنچه برای ما مهم می باشد صیانت از واحد های تولیدی فعال و فعال سازی واحد های نیمه فعال میباشد

✅وی ادامه داد: هدف از بازدید های امروز توجه به اشتغال روستایی و رفع موانع واحد های تولیدی در روستاها می باشد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved