1397/10/23 09:25
نشست فرماندار با نمايندگان انجمن صنفي تانكرداران پتروشيمي
فرماندار طی نشستی با نمایندگان انجمن صنفی تانکرداران پتروشیمی پیرامون مشکلات ودرخواستهای آنان تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند؛ صبح روز شنبه 22 دیماه، مصطفی عرب فرماندار شهرستان شازند طی نشستی با نمایندگان انجمن صنفی تانکرداران پتروشیمی پیرامون مشکلات ودرخواستهای آنان  تبادل نظر کردند.
فرماندار در این نشست که باحضور سرپرست معاونت عمرانی ومسئول واحد برنامه ریزی فرمانداری ونمایندگان انجمن مذکور برگزار شد آنان را تشویق به تشکیل تعاونی وایجاد یک تشکل منسجم و پایدار به منظور ساماندهی امورات حمل ونقل و کامیونها نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved