1397/10/16 15:50
جلسه هماهنگي احداث دانشگاه فرهنگيان در شهر شازند
جلسه هماهنگی احداث دانشگاه فرهنگیان در شهر شازند با حضور عرب فرماندار شهرستان شازند، فتح آبادی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، برگزار شد. و در پایان اعضای از محل مورد نظر جهت احداث دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند؛ صبح روز شنبه 15 دیماه، جلسه هماهنگی احداث دانشگاه فرهنگیان در شهر شازند با حضور مصطفی عرب فرماندار شهرستان شازند، فتح آبادی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، سرپرست معاونت سیاس و اجتماعی فرمانداری، نماینده شهرداری شازند، دفتر نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در محل دفتر فرماندار برگزار شد.
و در پایان اعضای از محل مورد نظر جهت احداث دانشگاه بازدید کردند.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved