1397/08/15 14:20
نشست فرماندار با رييس دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي
مصطفی عرب فرماندار شهرستان شازند طی نشستی با طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی دیداروگفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند، صبح روز سه شنبه 15 آبانماه، مصطفی عرب فرماندار طی نشستی با طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی پیرامون برخی مشکلات بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان دیداروگفتگو کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved