1397/08/14 09:40
ديدار اعضاي هيات رزمندگان اسلام شهرستان شازند با فرماندار
مصطفی عرب فرماندار با اعضای هیات رزمندگان اسلام شهرستان شازند دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند؛ شامگاه یکشنبه ۱۳آبانماه، مصطفی عرب فرماندار با اعضای هیات رزمندگان اسلام شهرستان شازند در محل دفتر این هیات دیدار و گفتگو کردند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved